OPŁATY

Opłata za treningi piłki nożnej: wynosi 40 zł miesięcznie. Termin płatności: do 15 dnia każdego miesiąca, przez 12 miesięcy w roku.

Dane konta, na które dokonujemy wpłat:

AKADEMIA PIŁKARSKA SOCHACZEW
ul. Chopina 101, 96-500 Sochaczew

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
Nr rachunku:
73 9283 0006 0010 5776 2000 0020

W tytule wpłaty proszę podać: imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia.
OPŁATY I UMOWY

PORADNIK DLA RODZICÓW

  • Dlaczego muszę podpisać umowę?
  • Czy w innych akademiach też obowiązują umowy?
  • Czy muszę płacić, gdy moje dziecko nie uczęszcza na treningi?
  • Jak można zawrzeć umowę?
  • Do kiedy mam czas na podpisanie umowy?
  • Chciałbym wynegocjować inne warunki umowy, gdyż niektóre punkty mi nie pasują. Czy jest to możliwe?
  • „Te umowy są bezprawne. Tam są jakieś kruczki prawne„.
Dlaczego muszę podpisać umowę?

Umowa zostaje wprowadzona, aby uregulować kwestie formalne związane z funkcjonowaniem Akademii. Pełni ona rolę zgody na udział w zajęciach, zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestniczenia dziecka w zajęciach, a ponadto jest podstawą do pobierania opłat za prowadzenie zajęć. W treści umowy Klub zobowiązuje się do realizowania konkretnych obowiązków względem zawodników i rodziców.

Czy w innych akademiach też obowiązują umowy?

Zdecydowanie tak. W niektórych akademiach opłata pobierana jest w związku z faktem członkostwa dziecka w Klubie tzw. członek uczestnik. Takie rozwiązanie nie gwarantuje jednak rodzicom, że dana akademia będzie organizować w zamian treningi, gdyż jest to składka wyłącznie za bycie członkiem klubu. W przypadku umowy, którą przygotowaliśmy, rodzice otrzymują deklarację akademii, iż zorganizuje treningi, zapewni trenera lub instruktora, obiekt oraz niezbędny sprzęt sportowy.

Czy muszę płacić, gdy moje dziecko nie uczęszcza na treningi?

Nie. Jeżeli nieobecności zostaną zgłoszone, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, to przy naliczaniu opłaty zostaną uwzględnione nieobecności zawodnika.

Jak można zawrzeć umowę?

Należy wypełnić kwestionariusz dostępny TUTAJ. W przeciągu kilku dni otrzymają Państwo informacje o przygotowanej do podpisania umowie. Umowę można podpisać w siedzibie Klubu od poniedziałku do piątku, od godz. 16:00 do godz. 19:00. Istnieje również możliwość zawarcia umowy bez wcześniejszego wypełniania kwestionariusza, ale wiązać się to będzie z dłuższym czasem oczekiwania bezpośrednio przed podpisaniem.

Do kiedy mam czas na podpisanie umowy?

W przypadku zawodników już trenujących, umowę z Akademią należy zawrzeć do 1 października 2017 r.

W przypadku nowych zawodników umowa powinna zostać zawarta do chwili rozpoczęcia 3 treningu.

Chciałbym wynegocjować inne warunki umowy, gdyż niektóre punkty mi nie pasują. Czy jest to możliwe?

Tak. Współpraca z Akademią opiera się przede wszystkim na zasadach dobrowolności i działania „fair play”. Chcemy, aby rodzice czuli się komfortowo i byli pewni, że ich pociechy są pod opieką odpowiedzialnych ludzi, którzy kierują się dobrymi intencjami. Jeżeli chcą Państwo wpłynąć na treść zawieranej umowy, to zapraszamy do kontaktu – mail: umowy@apsochaczew.pl lub telefonicznie: 570 984 162.

„Te umowy są bezprawne. Tam są jakieś kruczki prawne„.

Umowa i Regulamin zostały przygotowane z poszanowaniem obowiązującego prawa, a w szczególności art. 3531 Kodeksu cywilnego. Regulamin i wzór umowy jest dostępny dla każdego. Nie podejmujemy żadnych działań, które byłyby niezgodne z prawem, czy też godziły w interes zawodników lub rodziców. Z chęcią wyjaśnię wszelkie wątpliwości związane z umowami i regulaminem. Zapraszam do kontaktu, ale również zasięgnięcia opinii innych prawników.

Grzegorz Ciesielski, wiceprezes Zarządu, prawnik


POJAWIŁY SIĘ WĄTPLIWOŚCI?

POTRZEBNA JEST POMOC?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji i z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania. Dane kontaktowe znajdziecie Państwo w zakładce KONTAKT.

ZAPISZ ZAWODNIKA lub PRZEŚLIJ DANE DO UMOWY

DANE KONTAKTOWE